Τι καλύπτουν τα συμβόλαια συντήρησης “Νέας Γενιάς”

Σε τακτά χρονικά διαστήματα ελέγχονται τα παρακάτω :

 • Έλεγχος και αναφορά κατάστασης σκληρών δίσκων
  Διασφαλίζουμε την καλή υγεία των σκληρών δίσκων διασφαλίζοντας την ακεραιότητα των δεδομένων
 • Έλεγχος και αναφορά θερμοκρασίας λειτουργίας μηχανήματος
  Μπορούμε να διαγνώσουμε κακό εξαερισμό του συστήματος προλαβαίνοντας σοβαρές βλάβες.
 • Έλεγχος για ιούς και κακόβουλο λογισμικό
  Εξασφαλίζουμε ότι δεν υπάρχει διαρροή δεδομένων ή καθυστέρηση του συστήματος λόγο κακόβουλου λογισμικού.
laptop
computers
 • Γενικός έλεγχος του συστήματος
 • Ελέγχουμε ότι όλα τα υποσυστήματα ( κάμερες, ηχεία, εκτυπωτές, σαρωτές κλπ. ) λειτουργούν σωστά.
 • Ελεγχος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας ( κατόπιν ειδικής συνεννόησης )
Close Menu